Zoals jullie weten heeft de overheid weer nieuwe maatregelen aangekondigd. Het goede nieuws: we kunnen blijven korfballen. Het slechte nieuws: spelers en toeschouwers boven de 18 jaar die niet gevaccineerd zijn, moeten eerst een corona test uitvoeren om te kunnen komen.

 

Dit geeft veel spanning binnen de vereniging. Er ontstaan soms felle discussies. Laten we iedereen in hun waarde laten. Vaccineren is namelijk iedereen zijn eigen keuze.

Hoe dan ook, de maatregelen worden ons opgelegd en hoe vervelend ook, we zullen deze moeten handhaven. Wij kunnen het ons als vereniging niet permitteren om dit niet te doen. Er staan enorme boetes op wanneer wij hier niet op controleren.

Dit staat los van het nut van de maatregelen. Wij weten dat hierover de meningen verdeeld zijn, waar wij ook begrip voor hebben. Laten we elkaar hierin steunen, in plaats van erop aanvallen.

De regels die vanaf zaterdag gelden, hebben wij van de KNKV-site gehaald en zijn als volgt:

De Rijksoverheid heeft op dinsdag 2 november in haar persconferentie aangekondigd dat het coronatoegangsbewijs (CTB) van toepassing wordt voor de binnensportcompetities. Het KNKV hecht er veel waarde aan te benadrukken dat het belangrijk is dat sporten laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk blijft. Terdege beseft het KNKV dat het besluit van de Rijksoverheid korfbalverenigingen voor een grote uitdaging zet in de komende periode. Het KNKV staat dan ook klaar om verenigingen te ondersteunen daar waar het nodig is om uitvoering te geven aan het voorgenoemde besluit.

Zoals bekend volgt het KNKV sinds het begin van de coronacrisis de lijn van de overheid en NOC*NSF om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk het coronavirus zoveel mogelijk indammen. Vanaf aankomende zaterdag 6 november moet het CTB gescand worden voordat iemand van achttien jaar of ouder de sporthal betreedt om deel te nemen aan trainingen en/of wedstrijden. Dit geldt tevens voor toeschouwers bij sportactiviteiten in de hal. Daarbij moet ook de identiteitskaart gecontroleerd worden.

  1. Vrijwilligers

Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen voor het uitoefenen van hun taak. Denk hierbij aan trainers, coaches, scheidsrechters, onderhoudsmedewerkers en alle overige vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten op een binnen(sport)locatie wel een CTB tonen. Voor het betreden van de horecaruimte/kantine dient wel een CTB getoond te worden.

Een ouder/begeleider van een sporter met beperking hoeft geen CTB te tonen.

  • Publiek

Publiek van 18 jaar en ouder is alleen welkom met een CTB.

Ook chauffeurs van (jeugd)teams vallen onder publiek.

  • Horeca/kantine

Voor het toegang krijgen tot de horeca is vanaf 13 jaar een CTB nodig.