Uit onderzoek blijkt dat betere kennis van de spelregels leidt tot een beter klimaat en beter gedrag op de sportvelden. Om een laagdrempelige methode te faciliteren om spelregelkennis van korfballiefhebbers te vergroten, is in 2015 gestart met Korfbalmasterz; een online tool om spelregels te leren en die kennis bij te houden.

 

Onder het motto ‘Echte korfballers beheersen de regels’ hebben inmiddels al bijna 6.000 korfballers het spelregelbewijs behaald én – nog belangrijker – kennis over de spelregels opgedaan via deze website.

In 2015 is het KNKV met veel verenigingen in gesprek geweest tijdens bijeenkomsten over de Rompregeling Arbitrage. Daaruit kwam een nadrukkelijke wens van de verenigingen om het verplichte spelregelbewijs in de komende jaren verder onderdeel te maken van het lidmaatschap. Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen het spelregelbewijs op zak heeft. Inmiddels hebben we daar een grote stap in gezet door dit als een van de voorwaarden te stellen voor het certificeren van verenigingen met het certificaat ‘Arbitrageproof’. Met dit certificaat worden verenigingen onderscheiden die op arbitragebied hun zaken prima voor elkaar hebben. Vanuit hen die gecertificeerd zijn komt eveneens naar voren dat zij een verbetering in het klimaat en gedrag rondom hun vereniging ervaren.

Inmiddels is ook in de beleidsnotitie voor de komende jaren opgenomen dat het verplichte spelregelbewijs gefaseerd wordt ingevoerd op voorspraak van de verenigingen. Dit houdt in dat de eerste categorie leden, de senioren, vanaf 1 september 2018 in het bezit dient te zijn van het spelregelbewijs. Vervolgens komt daar ieder jaar een categorie bij, wat er schematisch als volgt uitziet:

Ingangsdatum Categorie:

  • 1 september 2018 Senioren
  • 1 september 2019 Junioren
  • 1 september 2020 Aspiranten

Nu is dus hét moment om jullie leden te benaderen, te stimuleren en waar nodig te ondersteunen bij het behalen van het spelregelbewijs! Je geeft daarmee de eerste ledencategorie een heel seizoen de tijd om het spelregelbewijs vóór de verplichte datum te bemachtigen.

Wat betekent deze invoering voor de vereniging? Maak spelregels actueel en activeer je leden. Aangeraden wordt om dit bijvoorbeeld te doen door spelregelavonden te organiseren, om leden te stimuleren en te ondersteunen. Daartoe kun je de verenigingstoets gebruiken op Korfbalmasterz.nl/clubs-trainers.

Voor deelname aan de eindtoets is een unieke activatiecode nodig. Het verstrekken van die activatie gebeurt vanuit Sportlink. Hoe dit – evenals het beheren van je leden in opleiding – in zijn werk gaat, lees je op de website van korfbalmasterz.

Samen zorgen we daarmee dat we het klimaat en gedrag op de korfbalvelden goed houden.

Met vriendelijke groet, Koninklijk Nederlands Korfbalverbond  

Tineke Bosch Hoofd Opleidingen