Hallo allemaal,

Zoals men weet is HHV 1 gepromoveerd naar de 1 e klasse. Dit houdt in dat we het nieuwe seizoen met een schotklok spelen. Om de regels goed toe te passen en de wedstrijd in goede banen te leiden zijn een drietal functionarissen nodig. Zonder deze functionarissen kan een wedstrijd niet gespeeld worden.

Juryvoorzitter: ziet toe op een juiste toepassing van alle regels aan de Jurytafel.

Schotklok bediener: zorgt voor de juiste tijdswaarneming.

Tijd en score waarnemer: draagt zorg voor een juiste weergave van de stand.

De functionaris jury voorzitter dient een online scholing ( van een avond ) gevolgd te hebben zodat hij of zij op de hoogte is van alle regels rondom de wedstrijd met een schotklok.

De online avond voor 2024/2025 wordt waarschijnlijk in oktober gehouden, daar mag ook schotklok bediener en de tijd en score waarnemer aan deelnemen.( niet verplicht ).

Wij als bestuur zouden graag met 3 à 4 groepen willen starten.

Dus elke groep met jury voorzitter en schotklok bediener en tijd en score waarnemer.

Dat je zo niet elke wedstrijd aan de beurt bent , want we spelen 7 thuiswedstrijden. En kunnen bij eventueel ziekte van een functionaris kunnen ruilen.

En we hebben toestemming van de bond en gemeente Hoogeveen dat we onze wedstrijden mogen spelen in Sporthal De Marke.

Je kunt je opgeven voor functionaris bij:

 R.Hein (tel: 06-81917108) of bij B.Kikkert (06-44126868 ).

Namens bestuur B. Kikkert.