vuurwerk

HHV's nieuwjaarsborrel van 2024 wordt gehouden op maandag 8 januari 2024 van 19.30 - 21.30 uur in kantine de Schuttershoek.

Alle leden, vrijwilligers en ouders van jeugdleden zijn hiervoor uitgenodigd.

Wel even opgeven bij een van de bestuursleden.