ckclogojpg

Zamel geld in voor CKV HHV

Ook in 2017 kan HHV een donatie ontvangen via de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank Zuidwest-Drenthe draagt het rijke verenigingsleven een warm hart toe. Jaarlijks stelt onze bank een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als ondersteuning van de lokale samenleving.

 

Door middel van stemmen bepalen de leden van Rabobank Zuidwest-Drenthe de hoogte van de donatie voor CKV HHV.

De Rabobank Clubkas Campagne stelt CKV HHV in staat een donatie te verdienen. Dit jaar stelt de Rabobank een bedrag van € 50.000,- beschikbaar. De Rabobank vindt het belangrijk dat leden van de bank invloed hebben op de hoogte van de donaties. Hoe meer stemmen CKV HHV haalt, hoe hoger de donatie. Er geldt een maximum opbrengst van € 1.000,- per vereniging/stichting. 

Van 1 september t/m 14 oktober mogen alle leden hun stem uitbrengen op hun favoriete verenigingen of stichtingen. Bij de derde editie van ledenmagazine Dichterbij ontvangen deze leden vijf stemmen per adres. Ieder huishouden mag maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen.

Na de stemperiode publiceert de Rabobank de uitslag op de site: https://goo.gl/aJtgZ1