Op 16 september zal de eerstvolgende ledenvergadering plaatsvinden.

Wanneer er meer informatie bekend is, zal dit hier geplaatst worden.