Op 25 september 2023 om 19:30 uur vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in kantine De Schuttershoek.

Voor de rondvraag, de vraag schriftelijk indienen bij Rina voor 19 sept.

 

LEDENVERGADERING

 

Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van CKV-HHV gehouden op maandag 25 september om 19.30 uur in kantine “De Schuttershoek”.

 

1. Opening:

 

2. Huldiging jubilarissen: Harold Hummel, Tinus Schonewille, Jeroen Miellet, Gert Bakker, Roelof Hein, Lennard Kikkert, Bea Peeks en Riekie Boertien

 

3. Notulen ledenvergadering d.d. halfjaarlijkse ledenvergadering d.d.: 19 sept. 2022

 

4. Ingekomen stukken:

 

5. Verslag verschillende commissies: Sponsor-, Ledenwerf-, Kantine-, Jeugd- ,Onderhouds-scheidsrechter- Kleding- en Technische commissie

 

Sponsorcommissie:

 

Ledenwerfcommissie:

 

Jeugd-activiteitencommissie:

 

Onderhoudscommissie:

 

Scheidsrechtercommissie:

 

Kledingcommissie:

 

Technische Commissie:

 

6. Verslag Kascommissie:

 

7. Verslag penningmeester, jaarrekening 2022/2023 en begroting 2023/2024:

 

8. Verslag Bestuur:

 

9. Bestuursverkiezing:

 

10. Pauze:

 

11. Wedstrijdsecretariaat / Kaderwerk:

 

12. Kantine / kleedkamers / overige zaken veld/zaal:

 

13. Rondvraag:

 

14. Sluiting:

 

Verslag van de ledenwerfcommissie 2022/ 2023.

 

Op 30 september 2022 was weer het jaarlijkse fietsen door het dorp voor groep 8

van “Het Mozaiëk” en” Het Hoeltien”. We hadden 4 korven op gezet met pionnen

ervoor, daarmee konden de kinderen punten scoren. De pion die het verst van de

korf lag leverde de meeste punten op.

De kids waren heel enthousiast, en deden hun uiterste best om zoveel mogelijk punten te scoren.

 

Giga kangoeroedag.

We hebben als commissie overlegt om dit ieder jaar, op de woensdagmorgen voor de Hemelvaart te organiseren. Dit jaar viel dit op 17 mei.

“Het Mozaiëk” en “Het Hoeltien” werden weer uit genodigd. En tevens hebben we

dit jaar ook “De Wegwijzer” uit Geesbrug uit genodigd. Helaas heeft het “Het

Hoeltien” af gezegd ivm een schoolreis. Maar des al niet te min. hadden we toch

nog 150 kinderen voor dit spektakel. Het weer was fantastisch en alles liep op

rolletjes. Mede door dat kinderen van groep 8 van Het Mozaiëk hielpen bij het

begeleiden van de kinderen bij de spelletjes. En er waren nog veel vrijwilligers van

HHV om te helpen.

 

Gastlessen Op woensdagmorgen 14 en 21 juni hebben we gastlessen

gegeven bij “de Wegwijzer” in Geesbrug aan alle groepen.

Het weer was prachtig en we konden op het veldje naast de school de lessen verzorgen.

Nog bedankt voor de inzet van Lisanne, Estelle, Elly, Corneel ,Margreet en Be

om deze lessen mogelijk te maken.

Hopelijk zijn er kinderen enthousiast geworden en komen ze een paar keer mee trainen.

 

Schoolkorfbaltoernooi wordt dit jaar gehouden op 29 september in Elim.

 

De ledenwerfcommissie van HHV.

 

Verslag Kantinecommissie voor ledenvergadering 2023

 

De commissie bestaat uit Camiel, Jan, Johan, Hennie en Rina.

En krijgt hulp van Anita en Werner, zij helpen met de voorraad beheren en bestellingen.

Afgelopen jaar een aantal feestjes gehad in de kantine.

De kantinediensten/barbezetting blijft een heel gepuzzel en zijn blij met alle helpende handen!

 

 

Ledenvergadering CKV-HHV, d.d. 19-09-2022

 

 

1. Opening

Bé Kikkert opent de vergadering en leest een gedicht voor.

 

2. Huldigen jubilarissen

Robert Hummel kon niet gehuldigd worden bij de vorige ledenvergadering en is nu gehuldigd (40).

Ook Hendrik Jan Hummel is gehuldigd (60 jaar). Ze zijn toegesproken door de voorzitter en

ontvangen een oorkonde, presentje en een bos bloemen.

 

3. Verslag vergadering d.d.27-09-2021

Er zijn geen vragen of opmerkingen over.

 

4. Ingekomen stukken:      

Geen

 

5. Commissies

 

Kantinecommssie:

De commissie bestaat momenteel uit Kamiel Bertels, Johan Everts, Elly Leistra, Rina Zwiep,

Henny Hein.

De bevoorrading wordt door de ouders Anita Knegt en Werner de Vries gedaan.

 

Jeugd/activiteitencommissie:

De commissie is goed en actief bezig.

 

Onderhoudscommissie:

Henri blijft wel vrijwilliger, maar zal geen kartrekker van deze commissie meer zijn,

 

Scheidsrechter:

Het is moeilijk om alle wedstrijden in te vullen met scheidsrechters. Er zijn te weinig

scheidsrechters, met name voor de senioren. Het probleem is dat de bond geen opleiders kan

leveren.

 

Kledingcommissie:

Er zijn mooie trainingspakken gekomen, nieuwe tassen en nieuwe coachjassen.

TC:-

 

Kascommissie:

Lidia en Trijn hebben de controle gedaan, er zag er goed uit, geen bijzonderheden. Volgend jaar

zullen Lidia en Trijn weer de kascontrole doen.

 

6. Penningmeester:

Er wordt gesproken over onze accommodatie, met name de kleedkamers die steeds

opknapbeurten nodig hebben. De penningmeester legt uit da verduurzamen een optie kan zijn

maar dit afhankelijk is van wat de gemeente gaat besluiten: wanneer/of er een nieuwe sporthal

gerealiseerd wordt in Hollandscheveld.

Het plaatsen van zonnepanelen zou een optie kunnen zijn omdat deze ergens anders weer

gebruikt kunnen worden. Linthorst Vastgoed komt eind dit jaar met een beslissing over de

accommodaties.

Jeffrey geeft uitleg over de jaarrekening en wordt hiervoor bedankt. Hij geeft aan dat hij nog 1 keer

de begroting/afrekening maakt en hierna stopt als penningmeester.

 

7. Bestuursverkiezing

Carmen wordt bedankt voor haar bestuurstaken die ze 6 jaar heeft gedaan. José is met applaus in

het bestuur getreden.

 

8. Pauze:

 

9. Wedstrijdsecretariaat:

We hebben momenteel 17 teams waarvan 4 E teams. De jeugd groepen groeit enorm. We zijn

ook gestart met een G team, hier lijkt al wel interesse voor te zijn .Er zijn meerdere verenigingen

in de buurt die ook G korfbal aanbieden.

Arno merkt op dat er veel jeugd is, maar in verhouding veel meer dames dan jongens. Het is

belangrijk dat er veel energie in gestoken moet blijven om jongens te blijven binden. Het is nu al

heel moeilijk om heren richting de selectie te brengen. Er is nu veel meer breedtekorfbal dan

wedstrijdkorfbal.

 

10. Kantine/kleedkamers:

De radiatoren zijn wat opgeknapt. De schoonmakers missen emmers, wellicht zijn deze in de

container achter beland.

Als er schoonmaakmateriaal nodig is dan dit graag doorgeven aan de kantinecommissie, dan

wordt het besteld.

 

11. Rondvraag:

Margreet vraagt hulp bij het organiseren van het Szoepfeest, 22 oktober. Rian geeft aan te willen

helpen

Er wordt aandacht gevraagd mbt het ontblauwen: Geen shirts en rokjes/broekjes van ons tenue

hierbij dragen, vanwege schade en/of verkleuren.

Aandachtspunt bij het hebben van bardienst: Graag aan het einde van de dienst de koelkasten

aanvullen als deze bijna leeg zijn.

Aandachtspunt voor volgend seizoen: ook frisdrank zonder prik weer aanbieden, bijvoorbeeld

Dubbel Fris of Crystal Clear.

 

12. Sluiting;

Bé sluit de vergadering.